Vần A - Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam

0/5 (0) Bình chọn

Thứ tư, 11/05/2016 06:05

<< Phần trước <<

...

 71. Anh đi kiệu lộng ba bong

 Bỏ em cấy lúa đồng không một mình

 

 72. Anh gặp em hồi đứng bóng đang trưa

 Trách trời sao vội tối, anh chưa phân cạn lời

 

 73. Anh em bốn bể là nhà

 Người dưng khác họ vẫn là anh em

 

 74. Anh Hai, anh tính đi "mô" ?

 Tôi đi chợ Tết, mua khô cá thiều

 

 75. Anh hít cái bông bưởi, anh còn hửi cái bông cam

 Anh thích nấm tràm, anh lại ham nấm mối

 

 76. Anh lấy được em bỏ công ao ước

 Em lấy được anh thoả dạ ước ao

 

 77. Anh mau thức dậy học bài

 Mong cho anh sớm thành tài

 Trước làm đẹp mặt nở mày mẹ cha

 Sau là không phụ tình ta bao ngày

 

 78. Anh này rõ khéo làm ăn

 Đi cày chẳng biết, chít khăn mượn người

 

 79. Anh nói với em nhiều tiếng thâm trầm

 Nằm đêm nghĩ lại nát bằm lá gan

 

 80. Anh ơi, anh giận em chi

 Anh muốn vợ bé, em thì lấy cho

 

 81. Anh ơi anh ở lại nhà

 Thôi đừng vui thú nguyệt hoa chơi bời

 Còn tiền kẻ rước, người mời

 Hết tiền, chẳng thấy một người nào ưa

 

 82. Anh ơi đi lính cho Tây

 Con dại cả bầy bỏ lại ai nuôi

 

 83. Anh ơi em chẳng lấy đâu

 Anh đừng cạo mặt, nhổ râu tốn tiền

 

 84. Anh ơi nơm cá xong chưa

 Xuồng em neo đợi chờ trưa anh về

 

 85. Anh say rượu ngày mai sẽ tỉnh

 Kẻ say tình, mãi không tỉnh đâu em

 

 86. Anh ơi uống rượu thì say,

 Bỏ ruộng ai cày, bỏ giống ai gieo

 

 87. Anh thương em, thương quấn thương quit

 Anh bồng ra gốc mít, anh bồng khít gốc chanh

 Anh bồng quanh đám sậy, anh bồng bậy vô mui

 Anh bồng lui sau lái, anh bồng ngoáy trước mũi

 

 88. Anh thương em trầu hết lá lươn

 Cau hết nửa vườn, cha với mẹ nào hay

 Dầu mà cha mẹ có hay

 Nhứt đánh nhì đày, hai lẽ mà thôi

 Gươm vàng để đó em ôi

 Chết thì chịu chết, lià đôi anh không lià

 

 89. Anh tỷ như phận anh

 Chẳng thà ở lều tranh

 Như thầy Tăng, thầy Lộ

 Cũng không ham mộ,

 Như Vương Khải, Thạch Sùng

 Đạo người giữ vẹn, bần cùng sá chi

 

 90. Anh về bán ruộng cây da

 Bán cặp trâu già, mới cưới đặng em

 

 91. Anh về đếm hết sao trời

 Em đây kết tóc ở đời với anh

 

 92. Anh về đô thị hôm nao

 Gió lay cây choại, lệ trào mi em

 

 93. Anh về em chẳng dám đưa

 Hai hàng nước mắt như mưa tháng mười

 

 94. Anh về làm rể ăn cơm với cá

 Em về làm dâu ăn rau má với rạm đồng

 

 95. Anh với em mà tựa vai kề

 Nay dù em có lạc Sở sang Tề

 Thì em cũng nên gởi thơ về 1 lá đặng cho anh hay

 

 96. Ao có bờ, sông có bến

 

 97. Ao sâu thì lắm ốc nhồi,

 Chồng mình lịch sự nửa người nửa ta

 Ghen lắm thì đứt ruột ra,

 Chồng mình sẽ tới tay ta phen này

 

 98. Áo dài, chớ tưởng là sang,

 Bởi không áo ngắn, mới mang áo dài

 

 99. Áo mặc sao qua khỏi đầu

 

 100. Áo anh đứt chỉ đường tà

  Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu

 

>> Phần tiếp >>

Elina
Đọc Tiếp: Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4

Truyện đọc nhiều nhất

Hát ru

Chuyên Mục