Vần D - Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam

3/5 (3) Bình chọn

Thứ tư, 11/05/2016 06:05

  Tuyển tập những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam bắt đầu bằng chữ D

 

> Khái niệm ca dao, tục ngữ, thành ngữ

 

ca dao tục ngữ thành ngữ việt nam

 

 1. Dao cau rọc lá trầu vàng

 Mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa 

 

 2. Day qua bên trái gặp bảy mũi dùi

 Day qua bên mặt gặp mười mũi giáo 

 

 3. Dạy con từ thuở còn thơ

 Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về 

 

 4. Dã tràng xe cát biển đông

 Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì 

 

 5. Dầu bông quế, dầu bông hường

 Hải đường, thơm thiệt là thơm

 Tóc em như lông con chó xồm 

 Xức dầu thì xức, ai thèm dòm, bớ em Hai 

 

 6. Dầu bông sứ, dầu bông ngâu

 Xức tóc con Thị Mầu

 Nó đứng đầu cầu

 Nắng dãi mưa dầu, hôi hãy còn hôi 

 

 7. Dầu cù là hiệu Ông Tiên

 Xức vô chót mũi, nổi điên tức thời 

 

 8. Dốc một lòng lấy chồng hay chữ

 Để ra vào kinh sử lắng nghe 

 

 9. Duyên phải duyên kim cải

 Ngãi phải ngãi giao hoà

 Rồi mai mốt đây con bạn nói dià nhà

 Cho qua nhắn kỉnh thăm cô bác với ông bà đặng bình an 

 

 10. Dù ai cho bạc cho vàng

 Chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay 

 

 11. Dù ai nói ngã nói nghiêng

 Thì ta cũng vững như kiềng ba chân

 

12. Dẫu xây chín bậc phù đồ

Không bằng làm phước cứu cho một người

 

> Ca dao, tục ngữ Việt Nam vần Đ <

Elina

Truyện đọc nhiều nhất

Hát ru

Chuyên Mục