Vần O - Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam

3/5 (3) Bình chọn

Thứ tư, 11/05/2016 06:05

Những câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ Việt Nam bắt đầu bằng chữ Ơ:

 

Ở đâu cũng có anh hùng

Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên

 

Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài

 

Ớt nào là ớt chẳng cay,

Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng.

Vôi nào là vôi chẳng nồng

Gái nào là gái có chồng chẳng ghen !

 

Ở hiền gặp lành

 

Ôi, ba bảy lá gan, lá tươi lá héo 

Ruột chín chiều, chiều nở chiều teo 

 

 

Ông chết, thì thiệt thân ông 

Bà tôi sắp sửa lấy chồng nay mai 

Bà chết, thì thiệt thân bà 

Ông tôi sắp sửa lấy ba nàng hầu 

 

 

Ốc tưởng rằng ốc vắn 

Dè đâu ruột ốc trường 

Lươn chê lịch, lịch chê lươn nhớt! 

 

 

Ơn dưỡng dục chưa thỏa tình báo bổ 

Nghĩa minh linh nguyện gắng sức tài bồi 

 

 

Ơn trời mưa nắng phải thời 

Nơi thì cày ruộng nơi thì bừa sâu 

Công ơn chẳng quản bao lâu 

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng 

Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang 

Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu 

 

Ở đâu mà chẳng biết ta 

Ta con ông Sấm, cháu bà Thiên Lôi 

Xưa kia ta ở trên trời 

Đứt dây rơi xuống làm người thế gian 

 

Ở đời muôn sự của chung 

Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi 

 

Ở sao cho vừa lòng người 

Ở rộng người cười, ở hẹp người chê 

Cao chê ngổng, thấp chê lùn 

Béo chê béo trục béo tròn 

Gầy chê xương sống, xương sườn phơi ra 

 

Ở xa anh tưởng là tiên 

Lại gần mới biết em chẳng hiền hơn ai 

Elina

Truyện đọc nhiều nhất

Hát ru

Chuyên Mục