Vần R - Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam

4/5 (2) Bình chọn

Thứ tư, 11/05/2016 06:05

Tuyển tập những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam bắt đầu bằng vần R:

 

Râu tôm nấu với ruột bầu

Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon

 

Ra đi là sự đã liều

Nắng mai phố lạ, mưa chiều thôn xưa

 

Ra đi ngó trước ngó sau

Ngó nhà thấy cột, ngó nhau thấy buồng

 

Ra đường bà nọ bà kia

Về nhà không khỏi cái nia cái sàng

Ra đường võng lộng nghêng ngang

Về nhà hỏi vợ cơm rang đâu rồi

 

Ra sông mới biết cạn sâu

Ở trong lạch hói, biết đâu mà dò

 

Ra về bụng nhớ người thương

Tay vỗ thanh giường chép miệng thở than!

 

Ra về ruột nọ quặn đau

Nhơn sâm sắc uống mấy tàu cho nguôi?

 

Rau muống bắt cuống rau răm

Làm chi đến nỗi chàng cầm cổ tay

 

Rau răm đất cứng dễ bứng khó trồng

Dù thương cho lắm cũng chồng người ta

 

Rau răm hái ngọn còn tươi

Lạng nghe anh nói mấy lời mà cay

Kể chi những chuyện trước đây

Lòng em tưởng những núi này, non kia

 

Rèm xưa ba bức mành manh

Mắt cô thế ấy tu hành được đâu

 

Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai

Nước sông trong chảy lộn sông ngoài

Thương người quân tử lạc loài tới đây

 

Rồng nằm bể cạn phơi râu

Mấy lời anh nói giấu đầu hở đuôi

 

Rồng vàng tắm nước ao tù

Người khôn ở với người ngu bực mình

 

Ru con con ngủ cho rồi

Mẹ ra chỗ vắng, mẹ ngồi than thân

Ruộng ai thì nấy đắp bờ

Duyên ai nấy gặp, đừng chờ uổng công

 

Rủ nhau đi cấy đi cày

Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu

Trên đồng cạn, dưới đồng sâu

Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa

 

Rủ nhau xuống bể mò cua

Đem về nấu quả me chua trên rừng

Em ơi chua, ngọt đã từng

Non xanh, nước bạc ta đừng quên nhau

Ruộng đồng mặc sức chim bay

Nước sông lai láng cá bầy đua bơi

 

Rượu lạt uống lắm cũng say

Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm

 

Rượu nằm trong nhạo chờ nem

Qua nằm thuyền vắng chờ em một mình

 

Rừng có mạch, vách có tai

Người trong chưa tỏ, người ngoài đã hay

 

Rừng như biển thánh khôn dò

 

Nhỏ mà không học, lớn mò sao ra

Elina

Truyện đọc nhiều nhất

Hát ru

Chuyên Mục