Vần X - Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam

4/5 (4) Bình chọn

Thứ tư, 11/05/2016 06:05

Tuyển tập những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam bắt đầu bằng vần X:

 

Xa mỏi chân, gần mỏi miệng 

 

Xa xôi em chớ ngại ngùng 

Xa người xa tiếng nhưng lòng không xa 

 

Xa xôi xích lại cho gần 

Làm thân con nhện mấy lần giăng tơ 

 

Xay lúa thì khỏi bồng em 

 

Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ 

 

Xấu xa cũng thể chồng ta 

Dù cho tốt đẹp cũng ra chồng người 

 

Xẩm lai ăn chay sình bụng 

Ăn vụng rụng răng 

Ăn măng rách lưỡi 

Ăn bưởi the thẹ.. 

 

Xẩm lai đái góc xoài 

Bị phạt đồng hai 

Kêu chú cai phạt đồng chín 

Kêu chú lính phạt hai đồng... 

 

Xe ngựa lướt bụi tuôn bờ 

Bánh niền sắt cứ khua rột rột 

Tui ra chợ mua đường thốt nốt 

Tui mua cân bột cùng gói đậu xanh 

Tui về nấu chè trôi nước đặt lại tên anh 

Để cho trong trào ngoài quận 

Biết tiếng thằng Sở Khanh điếm đàng 

 

Xin ai chớ tính thiệt hơn 

Mận nhà dù lạt, còn hơn đào người 

 

Xin anh chớ nói yêu thương 

Mỡ nạc anh ăn hết, cái xương anh chẳng chừa 

 

Xin đừng ra dạ Bắc Nam 

Đừng chê lươn ngắn, chớ tham trạch giàu 

 

Xin em đừng giận đừng hờn 

Anh lỡ đạp cứt, chặt chơn sao đành? 

 

Xỏ lá ba que 

 

Xuân hạ thu đông đủ bốn mùa 

Thuốc thì hay hút, chẳng hay mua 

Thấy ai mở gói xề xề lại 

Miệng hỏi, tay rứt đùa 

 

Xưa kia ăn đâu ở đâu 

Bây giờ có bí, chê bầu rằng hôi 

 

Xưa kia có thế này đâu 

Bởi vì sợ vợ, nên râu quặt vào 

 

Xưa kia ngọc ở tay ta 

Bởi ta chểnh mảng ngọc qua tay người 

 

Xưa kia ngọc ở tay ta 

Vì ta thiếu đức ngọc qua tay người 

Elina

Truyện đọc nhiều nhất

Hát ru

Chuyên Mục