Audio - Truyện chàng Cuội - Nghe kể chuyện cổ tích

4/5 (20) Bình chọn

Thứ năm, 12/05/2016 06:05

NGHE TRUYỆN CỔ TÍCH AUDIO

TRUYỆN CHÀNG CUỘI

Mời các bé cùng nghe Truyện chàng cuội, một câu chuyện cổ tích dân gian Việt Nam về anh chàng cuội thông minh đã đánh lừa lão Lang tham lam.

Nghe kể chuyện cổ tích Truyện chàng Cuội

Đọc cho bé nghe những câu chuyện cổ tích Việt nam và cổ tích thể giới hay nhất

Elina

Truyện đọc nhiều nhất

Hát ru

Chuyên Mục