Vần A - Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam

3/5 (2) Bình chọn

Thứ năm, 12/05/2016 07:05

   Tuyển tập những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam bắt đầu bằng chữ A: ai ơi, ai, ăn, ầu ơ, anh, áo...

 

 > Khái niệm và phân biệt ca dao, tục ngữ, thành ngữ <

 

ca dao tục ngữ thành ngữ việt nam

 

1. Ai ai cũng tưởng bậu hiền

 Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai

 

 2. Ai đem con sáo sang sông

 Để cho con sáo sổ lồng bay cao

 

 3. Ai đi bờ đắp một mình

 Phất phơ chiếc áo giống hình phu quân

 

 4. Ai đi đâu đấy hỡi ai

 Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm

 Ai đi muôn dặm non song

 Để ai chứa chất sầu đong vơi đầy

 

 5. Ai đi sục sịch ngoài hàng dưa

 Phải chăng chú thợ mộc với cái cưa cái bào

 Ai đi sục sịch ngoài hàng rào

 Phải chăng chú thợ mộc với cái bào cái cưa

 

 6. Ai kêu là rạch, em gọi là song

 Phù sa theo nước chảy mênh mông

 Sông ơi, thấm mát đời con gái

 Chẳng muốn lìa sông, chẳng muốn lấy chồng

 

 7. Ai làm cho bướm lìa hoa

 Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng

 

 8. Ai làm Nam Bắc phân kỳ

 Cho hai dòng lệ đầm đìa nhớ thương

 

 9. Ai mà nói dối cùng ai

 Thì trời giáng hạ cây khoai giữa đồng

 Ai mà nói dối cùng chồng

 Thì trời giáng hạ cây hồng bờ ao

 

 10. Ai nhứt thì tôi đứng nhì

 Ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba

 

 11. Ai ơi bưng bát cơm đầy

 Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần

 

 12. Ai ơi chơi lấy kẻo già

 Măng mọc có lứa người ta có thì

 Chơi xuân kẻo hết xuân đi

 Cái già sòng sọc nó thì theo sau

 

 13. Ai ơi chớ nghĩ mình hèn

 Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong

 

 14. Ai ơi chớ vội cười nhau

 Cười người hôm trước hôm sau người cười

 Ai ơi chớ vội cười nhau

 Nhìn mình cho tỏ trước sau hãy cười

 

 15. Ai ơi chẳng chóng thì chầy

 Có công mài sắt, có ngày nên kim

 

 16. Ai ơi đã quyết thì hành

 Đã đốn thì vác cả cành lẫn cây

 

 17. Ai ơi đã quyết thì hành

 Đã đan thì lặn, tròn vành mới thôi

 

 18. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang

 Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu

 

 19. Ai ơi đừng lấy học trò

 Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm

 Hay nằm thời có võng đào

 Dài lưng thời có áo chào nhà vua

 Hay ăn thời có gạo kho

 Việc gì mà chẳng ăn no lại nằm

 

 20. Ai ơi đừng lấy pháo binh

 Nửa đêm nó bắn rung rinh cái giường

 

 21. Ai ơi ở chí cho bền

 Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai

 

 22. Ai ơi chí ở cho bền

 Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai

 Dù ai nói Đông nói Tây,

 Ta đây vẫn vững như cây giữa rừng

 

 23. Ai phụ tôi có đất trời chứng giám

 Phận tôi nghèo, tôi không dám phụ ai

 Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài

 Ai dè giếng cạn, tiếc hoài sợi dây

 

 24. Ai về ai ở mặc ai

 Áo dà ở lại, đến mai hãy về

 

 25. Ai về ai ở mặc ai

 Thiếp như sầu đượm thắp hoài năm canh

 

 26. Ai về Bình Định mà coi

 Đàn bà cũng biết múa roi, đi quyền

 

 27. Ai về có nhớ ta chăng

 Ta về ta nhớ hàm răng mình cười

 

 28. Ai về em gởi bức thơ

 Hỏi người bạn cũ bây giờ nơi nao

 Non kia ai đắp mà cao

 Sông kia, biển nọ ai đào mà sâu

 

 29. Ăn cây sung ngồi gốc cây sung

 Lấy anh thì lấy, nằm chung không nằm

 ...

>> Phần tiếp >>

Elina
Đọc Tiếp: Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4

Truyện đọc nhiều nhất

Hát ru

Chuyên Mục