Vần L - Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam

4/5 (5) Bình chọn

Thứ tư, 11/05/2016 06:05

Tuyển tập những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam bắt đầu bằng vần L:

 

Lộn con toán, bán con trâu

 

Lỗ miệng thì nói Nam mô

Trong lòng thì đựng ba bồ dao găm

 

Lời đường thốt nốt đưa qua

Lời đường cát mỡ gà đưa lại

 

Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

 

Lúa tháng năm trông trăng rằm tháng tám

Lúa tháng mười trông mùng tám tháng tư

 

Lục bình bông trắng, điên điển bông vàng

Điên điển mọc ở đất làng

Lục bình trôi nổi như chàng hát rong...

 

Lục tỉnh có hạt Ba Xuyên

Bạc Liêu chữ đặt, bình yên dân rày

Mậu Thìn vốn thiệt năm nay

Một ngàn hai tám, tiếng rày nổi vang

Phong Thạnh vốn thiệt tên làng

Giá Rai là quận, chợ làng kêu chung

Anh em Mười Chức công khùng

Bị tranh điền thổ, rùng rùng thác oan...

 

Lụy nhỏ lúc biệt ly, anh đi em ở

Cái mảnh tình chung ai nỡ xé đôi

 

Lưu ly nửa nước nửa dầu

Nửa thương cha mẹ nửa sầu căn duyên

 

Lưỡi không xương nhiều điều lắt léo

Miệng không vành mó méo tứ tung

 

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

 

Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo

Lan Huệ sầu tình trong héo ngoài tươi

 

Lao động là vinh quang

Lang thang là chết đói

Hay nói thì ở tù

Lù khù thì đi kinh tế mới

 

Lá khô lủng lẳng treo cành

Giận thì nói vậy sao đành bỏ nhau

 

Lá lành đùm lá rách

 

Làm anh ăn trước bước đầu

Dạy dỗ em út ngõ hầu thay cha

 

Làm dâu khó lắm em ơi

Nhịn ăn nhịn mặc nhịn lời mẹ cha

Nhịn cho nên cửa, nên nhà

Nên kèo, nên cột, nên xà tầm vông

Nhịn cho nên vợ nên chồng

Rồi em coi sóc lấy trong cửa nhà

Làm dâu khổ lắm ai ơi

Vui chẳng dám cười, buồn chẳng dám than

 

Làm hoa cho người ta hái

Làm gái cho người ta true

 

Làm khách sạch ruột

 

Làm quan, sang cả họ

 

Làm người ai muốn cùi đui

 

Phải sao chịu vậy, không vui chẳng buồn

 

Làm thì chẳng sánh bằng ai

Ăn thì thứ nhất, thứ hai trong làng

 

Làm trai lấy được vợ hiền

Như cầm đồng tiền mua được của ngon

 

Làm trai quyết trí tu than

Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo

 

Lạy trời cho thổi gió Nồm

Để cho chúa Nguyễn thuận buồm về kinh

 

Lạy trời mưa xuống

Lấy nước tôi uống

Lấy ruộng tôi cày

Lấy bát cơm đầy

Lấy khứa cá to

 

Lắm con lắm nợ, lắm vợ lắm cái oan gia

 

Lắm mối tối nằm không

 

Lắm sãi không ai đóng cửa chùa

>> Phần tiếp >>

Elina
Đọc Tiếp: Phần 1, Phần 2

Truyện đọc nhiều nhất

Hát ru

Chuyên Mục