Vần L - Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam

2/5 (1) Bình chọn

Thứ tư, 11/05/2016 06:05

<< Phần trước <<

Lẳng lơ vầng quế soi thềm

Hương đưa bát ngát càng thêm bận long

Gió thu thổi ngọn phù dung

Dạ nàng sắt đá anh rung cũng mềm

 

Lấy chồng làm lẽ khỏi lo

Cơm nguội đầy rá, cá kho đầy nồi

 

Lấy chồng làm lẽ khổ thay

Đi cấy, đi cày chị chẳng kể công

Đến tối chị giữ lấy chồng

Chị cho manh chiếu nằm không nhà ngoài

Đêm đêm gọi những: Bớ Hai

Thức dậy nấu cám, thái khoai, đâm bèo

 

Lấy chồng phải biết mặt chồng

Đêm nằm tơ tưởng nghĩ ông láng giềng

 

Lấy chồng sang như chiếc vòng vàng

Lấy chồng thất học, như gặp thằng mọi vọc phẩm tiên

 

Lấy chồng từ thuở mười lăm

Chồng chê tôi bé chẳng nằm cùng tôi

Đến năm mười tám, đôi mươi

Tôi nằm dưới đất, chồng lôi lên giường

Một rằng thương, hai rằng thương

Có bốn chân giường gãy một còn ba

Ai về nhắn mẹ cùng cha

Chồng tôi nay đã giao hoà với tôi

 

Lấy thúng úp voi

 

Lấy vợ kiêng tuổi đàn bà

Làm nhà kiêng tuổi đàn ông

 

Lận đận lao đao phải sao chịu vậy

Bởi số ăn mày bị gậy phải mang

 

Lập vườn thời phải khai mương

Làm trai hai vợ phải thương cho đồng

 

Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền

 

Lênh đênh chiếc lá giữa dòng

Thương thân góa bụa phòng không lỡ thì

Gió đưa trúc ngã mai quì

Ba năm trực tiết còn gì là xuân

 

Lênh đênh một chiếc thuyền tình

Mười hai bến nước biết gửi mình về đâu

 

Lêu lâu mặt thớt

Lỡ trợt té dài

Kêu con xẩm lai

Đem vài cục mỡ

Thoa mặt thoa mày

Cho hết mắc cỡ

 

Liếc dọc thằng trọc rụng rời

Liếc ngang ông hoàng bủn rủn

Liếc ngay thằng nài chết héo

Liếc xéo thằng vẹo chết khô

 

Liệu cơm, gắp mắm

 

Liệu mà thờ kính mẹ cha

Đừng tiếng nặng nhẹ người ta chê cười

 

Lòng anh như gió giữa đàng

Lòng em như ngọn nhang tàn giữa khuya

 

Lọng vàng che nải chuối xanh

Tiếc cho con chim phượng hoàng đậu cành tre khô

 

Lộc còn ẩn bóng cây tùng

Thuyền quyên đợi khách anh hùng sánh vai

 

Lá vàng còn ở trên cây

Lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời

 

Làm trai cho đáng nên trai

Phú Xuân cũng trải, Đồng Nai cũng từng

 

Làm trai quyết chí tang bồng

Sao cho tỏ mặt anh hùng mới cam

 

Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn

Đến khi đỗ trạng chín nghìn bà con

 

Lắm mối tối nằm không.

 

Lời nói không mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau .

 

Lá lành đùm lá rách

 

Lỗ mũi em thì tám gánh lông

Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho

Đêm nằm thì ngáy o o

Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà

Đi chợ thì hay ăn quà

Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm

Trên đầu những rác cùng rơm

 

Chồng yêu chồng bảo hoa thơm giắt đầu.

Elina
Đọc Tiếp: Phần 1, Phần 2

Truyện đọc nhiều nhất

Hát ru

Chuyên Mục