Vần Q - Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam

4/5 (2) Bình chọn

Thứ tư, 11/05/2016 06:05

Tuyển tập những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam bắt đầu bằng vần Q:

 

Quả cau nho nhỏ

Cái vỏ vân vân

Nay anh học gần

Mai anh học xa

Tiền, gạo là của mẹ cha

Cái nghiên, cái bút thì là của em

 

Quả cau nho nhỏ

Cái vỏ vân vân

Nay anh học gần

Mai anh học xa

Lấy chàng từ thuở mười ba

Đến năm mười tám thiếp đà năm con

Ra đường thiếp hãy còn son

Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng

 

Qua đình ghé nón trông đình 

Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu! 

 

Quan văn mất một đồng tiền 

Xem bằng quan võ mất quyền quận công 

 

Quân tử là quân tử Tàu 

Ăn cơm thì ít, ăn rau thì nhiều 

 

Quân tử nhất ngôn là quân tử dại 

Quân tử nói đi, nói lại là quân tử khôn 

Elina

Truyện đọc nhiều nhất

Hát ru

Chuyên Mục