Vần S - Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam

5/5 (3) Bình chọn

Thứ tư, 11/05/2016 06:05

Tuyển tập những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam bắt đầu bằng vần S:

 

Sông sâu còn có kẻ dò

Nào ai lấy thước mà đo lòng người

 

Sá gì một nải chuối xanh

Năm bảy người giành cho mủ dính tay

 

Sa chân bước xuống ruộng dưa 

Dẫu ngay cho chết cũng ngờ người gian 

 

Sa cơ lỡ bước 

 

Sai một ly, đi một dặm 

 

Sanh nghề tử nghiệp 

 

Sao vắng thì mưa, sao thưa thì nắng 

 

Sáng ngày cắp nón ra đi 

Gặp thằng nhỏ hỏi rằng: Dì đi đâu 

Dì rằng: Mang giỏ hái dâu 

Gặp dượng thằng nhỏ ngồi câu bên đường 

Thấy dì, dượng nó cũng thương 

 

Sáng trăng giã gạo ngoài trời 

Cám bay phưởng phất nhớ lời em than 

 

Sáng trăng trải chiếu hai hàng 

Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ 

 

Sáng về con Hai nó cắt 

Con Ba nó dột 

Con Tư nó lược 

Con Năm nó viền 

Con Sáu kết nút 

Con Bảy nó đơm khuy 

Sáng ngày anh cất bước ra đi 

Con Tám nó kéo 

Con Chín nó trì 

Mười ơi để vậy còn gì áo anh 

 

Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ còn dì 

 

Số giàu đem đến dửng dưng 

Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu 

 

Số giàu tay trắng cũng giàu 

Số nghèo chín đụm mười trân cũng nghèo 

 

Sông Cửu Long chín cửa hai dòng 

Người thương anh vô số, nhưng anh chỉ một lòng với em 

 

Sông Mơ, sông Mận, sông Đào 

Ba ngọn sông ấy chảy vào sông Ri 

Em yêu anh bụng đã phát phì 

Thuốc thang đâu khỏi anh thì chữa thôi 

Yêu anh dễ đứng khó ngồi 

 

Sông có khúc, người có lúc 

 

Sông dài cá lội biệt tăm 

Phải duyên chồng vợ trăm năm cũng chờ 

 

Sông kia rày đã nên đồng 

Chỗ làm ruộng lúa, chỗ trồng ngô khoai 

Đêm nghe tiếng ếch bên tai 

Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò 

 

Sông sâu cá lặn biệt tăm 

Chín trăng cũng đợi, mười năm cũng chờ 

Sông sâu cá lặn vào bờ 

Lấy ai thì lấy, đợi chờ nhau chi 

 

Sông sâu có thể bắc cầu 

Lòng người nham hiểm biết đâu mà mò 

 

Sông sâu nước chảy ngập kiều 

Dù anh phụ bạc còn nhiều nơi thương 

 

Sông sâu sào cắm khôn dò 

Người khôn ít nói, khó đo tấc lòng 

 

Sông sâu sào vắn khó dò 

Nào ai lấy thước mà đo lòng người 

 

Sông trào cho chiếc lá nhồi 

Căn duyên trắc trở đứng ngồi sao yên? 

 

Sống thời con chẳng nên ăn 

Chết thời xôi, thịt làm văn tế ruồi 

 

Súp lê một còn than còn thở 

Súp lê hai nửa ở nửa về 

Súp lê ba tàu ra biển Bắc 

Tay vịn song sắt miệng chắc lưỡi kêu trời 

Chồng Nam vợ Bắc sống đời đặng sao? 

Elina

Truyện đọc nhiều nhất

Hát ru

Chuyên Mục