Những câu ca dao, dân ca việt nam (Vần B)

0/5 (0) Bình chọn

Thứ tư, 11/05/2016 06:05

<< Phần trước <<

...

Bỏ thì thương, vương thì tội !

 

Ba đồng một lũ đàn ông

Ta bỏ vào lồng cho kiến nó tha

 

Ba đồng một lũ đàn bà

Mua về ta bỏ chuồng gà chuồng heọ

 

Bà còng đi chợ trời mưa

Cái tôm cái tép đi đưa bà còng

 

Biết người biết ta

Trăm trận trăm thắng.

 

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn .

 

Bây giờ Mận mới hỏi Đào

Vườn hồng đã có ai vào hay chưa

Mận hỏi thì Đào xin thưa

Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào !

 

Bà già đã tám mươi tư

Ngồi trong cửa sổ gửi thư kén chồng

 

Bắc thang lên hái hoa vàng

Vì ai cho thiếp biết chàng từ đây

 

Bắc thang lên hỏi ông Trăng

Hỏi rằng chị Nguyệt đã chừng mấy con

 

Đem tiền cho gái có đòi được không ?

 

Bé nhưng mà bé hạt tiêu

Bé cay, bé đắng, bé xiêu lòng người

 

Ba đồng một mớ đàn ông

Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha

Ba trăm một mụ đàn bà

Đem về mà trải chiếu hoa mời ngồi

 

Bao giờ trạch đẻ ngọn đa

Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình

Bao giờ rau diếp làm đình

Gỗ lim thái ghém, thì mình lấy ta

 

Bồng bồng mẹ bế con sang

Đò dọc quan cấm, đò ngang không chèo

Muốn sang thì bắt cầu kiều

Muốn con hay chữ thời yêu kính thầy

 

Buổi chợ đông, con cá hồng, chê lạt,

Buổi chợ tàn, con tép bạc cũng phải mua !

 

Bói ra ma quét nhà ra rác

 

 

Bán anh em xa mua láng giềng gần

> Ca dao, tục ngữ Việt Nam vần C <

Elina
Đọc Tiếp: Phần 1, Phần 2, Phần 3

Truyện đọc nhiều nhất

Hát ru

Chuyên Mục