Vần G - Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam

0/5 (0) Bình chọn

Thứ tư, 11/05/2016 06:05

<< Phần trước <<

...

Gió đưa bụi chuối sau hè

Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ

Con thơ tay ẵm tay bồng

Tay dắt mẹ chồng, đầu đội thúng bông

 

Gió đưa bụi trúc ngã quì

Ba năm trực tiết còn gì là xuân

 

Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại chịu lời đắng cay

 

Gió đưa gió đẩy bông trang

Bông búp về nàng, bông nở về anh

 

Gió đưa liễu yếu, mai quằn

Liễu yếu mặc liễu, mai quằn mặc mai

  

Gió đưa mụ đội lên dinh

Ông đội buồn tình xách nón chạy theo

Ông đội đòi cưới ba heo

Mụ đội đòi cưới con mèo cụt đuôi

 

Gió đưa tàu chuối la đà

Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương

 

Gió đưa tàu chuối la đà

Tiếng chuông Xá Lợi, canh gà Thủ Thiêm

 

Gió đưa trăng thì trăng đưa gió

Con trăng lặn rồi gió biết đưa ai?

  

Gió mùa thu mẹ đưa con ngủ

Năm canh dài thức đủ năm canh

 

Gió nam non thổi lòn hang dế

Con bạn xa rồi để nhớ để thương

 

Gió nam non thổi lòn hang dế

Em đi lấy chồng nâng túi sửa khăn

 

Gió thổi một ngày năm bảy trận giông

Anh đi nằm bãi sao không thấy về

Gió vàng hiu hắt đêm thanh

Đường xa, dặm vắng xin anh đừng về

Mảnh trăng đã trót lời thề

Sao anh để gánh nặng nề riêng em

 

Giọt máu đào hơn ao nước lã

 

Gò Công giáp biển, nổi tiếng mắm tôm chà

Mắm tôm chua ai ai cũng chắt lưỡi hít hà

Saigon, chợ Mỹ ai mà không hay

 

Gối rơm theo phận gối rơm

Có đâu dưới thấp mà chồm lên cao

 

Gỗ cẩm lai cậy cứng

Gỗ huỳnh đàn cậy thơm

Rác nọ chê rơm

Như cá cơm ghét cá rói

Gà què ăn quẩn cối xay

Ăn đi ăn lại cối này một câu

 

Gái không chồng như thuyền không lái

Trai không vợ như ngựa không cương

 

Gái có chồng như gông đeo cổ

Trai có vợ như rợ buộc chân

 

Gẫm xem thế sự nực cười

Một con cá lội lắm người buông câu

 

Già thì già tóc già tai,

Già răng già lợi đồ chơi không già

 

Giàu ba mươi tuổi chớ mừng

Khó ba mươi tuổi em đừng vội lo

 

Ghét của nào trời trao của đó !

 

Giàu vì bạn , sang vì vợ

 

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng

 

Gieo gió gặt bão

Elina
Đọc Tiếp: Phần 1, Phần 2

Truyện đọc nhiều nhất

Hát ru

Chuyên Mục