Chuyện hai con ngựa

2/5 (1) Bình chọn

Thứ năm, 19/05/2016 02:05

chuyện hai con ngựa

CHUYỆN HAI CON NGỰA

 

Ngựa Cái ngày đêm không làm lụng gì hết và chỉ tha thẩn trên cánh đồng, còn Ngựa Đực đêm đêm mới được thả đi ăn, ban ngày phải cày đất. Thấy vậy Ngựa Cái mới bảo Ngựa Đực:

 

- Anh việc gì phải kéo cày? Giá tôi ở địa vị anh thì tôi không có chịu. Chủ mà lấy roi quật tôi, tôi sẽ tung vó đá lại. 

 

Sang ngày hôm sau, Ngựa Đực bèn nghe lời Ngựa Cái. Bác nông dân thấy Ngựa Đực trở nên ương bướng, bèn đóng Ngựa Cái vào vai cày. 

 

Xúi giục kẻ khác làm bậy trước tiên làm hại chính mình.

 

>> Đọc thêm Rùa và Thỏ

Super Led Boy

Truyện đọc nhiều nhất

Hát ru

Chuyên Mục